News and Update

image401

2018.4.28 麻省理工学院即将在深圳举办首场“引领突破性创新”高管研修课--Executive Partnership Group

http://news.sina.com.cn/o/2018-05-17/doc-iharvfhu8238955.shtml

https://www.sohu.com/a/229440862_580533?qq-pf-to=pcqq.c2c

http://hy.stock.cnfol.com/bankuaijujiao/20180426/26351889.shtml

http://finance.southcn.com/cfzx/content/2018-04/27/content_181675640.html

http://biz.jrj.com.cn/2018/04/27100524463607.shtml 

http://life.china.com.cn/2018-04/27/content_71918.html 

http://talk.cri.cn/n/20180428/a59d8268-7a06-48a7-3945-65d421ef5e79.html 

http://finance.eastday.com/eastday/n23/n35/u1ai385017.html 

http://www.donews.com/news/detail/4/2997763.html 

http://industry.caijing.com.cn/20180428/4445028.shtml 

http://www.financeun.com/News/2018429/2013cfn/64815895100.shtml 

http://www.cb.com.cn/gdbb/2018_0503/1233777.html 

http://money.china.com/stock/industry/201805/03/510697.html 

http://qndj.qianlong.com/show/18/101528-0.html 

http://news.tom.com/201805/4269626668.html http://economy.jschina.com.cn/rddt/201804/t20180427_1563014.shtml

http://fushun.nen.com.cn/system/2018/04/27/020484824.shtml 

http://www.hbqnb.com/kuaixun/2018/0427/4021.html 

http://shangjie.lnd.com.cn/jishi/2018/04/28/10203.html 

http://www.shjuzhou.cn/a/2018/0503/51331.html 

http://weifang.dzwww.com/wfxwn/201805/t20180517_16496094.html 


2018.5.11 这是一场关于领导力+创新力+团队建设三位一体的思维课程--Executive Partnership Group

https://www.sohu.com/a/231270619_100108822

http://news.sina.com.cn/o/2018-05-23/doc-ihaysvix4755039.shtml

http://city.huanqiu.com/csjj/2018-05/12031579.html

http://hy.stock.cnfol.com/bankuaijujiao/20180511/26414824.shtml

http://www.donews.com/news/detail/4/2999683.html

http://finance.southcn.com/cfzx/content/2018-05/11/content_181837759.html 

http://cx.cri.cn/20180518/4ba2610a-1aaa-912a-5d3a-ed31335046ce.html

http://finance.eastday.com/eastday/n23/n35/u1ai393544.html 

http://www.donews.com/news/detail/4/2999683.html 

http://industry.caijing.com.cn/20180514/4452164.shtml 

http://www.financeun.com/News/2018511/2013cfn/155920587900.shtml 

http://www.cb.com.cn/gdbb/2018_0514/1235469.html 

http://finance.china.com/hyzx/20000618/20180511/25206525.html 

http://qndj.qianlong.com/show/18/102744-0.html

http://news.tom.com/201805/4017931834.html 

http://economy.jschina.com.cn/rddt/201805/t20180511_1595510.shtml 

http://shangjie.nen.com.cn/2018/0511/sjgc041615783.html 

http://www.szmag.net/show/293607.html 

http://www.lrc.org.cn/news/show-179388.html 

http://www.yijiehongtai.com/a/dangqunzhichuang/tuandejianshe/20180515/9114.html 


2018.5.25 麻省理工学院“引领突破性创新”研修课深圳首秀开讲

http://gd.sina.com.cn/sztech/csj/2018-05-29/detailsz-ihcffhsu8114834.shtml

http://gd.qq.com/a/20180531/025664.html 


2018.5.30 麻省理工学院在深举办首场“引领突破性创新”研修课--深圳特区报

http://sztqb.sznews.com/MB/content/201805/30/content_379499.html


2018.5.31 MIT在深首场高级管理研修课圆满结束

https://www.sohu.com/a/233312988_100108822

http://finance.china.com/hyzx/20000618/20180529/25215759.html

http://industry.caijing.com.cn/20180530/4461616.shtml

http://toutiao.com/item/6561300276702085640/

http://www.yidianzixun.com/article/0JB8DNkM 

http://cx.cri.cn/20180531/359a19c5-f25b-bd76-d7e8-b1bdd2378c20.html http://finance.eastday.com/eastday/n23/n35/u1ai407564.html 

http://city.huanqiu.com/csjj/2018-05/12122855.html 

http://www.cb.com.cn/gdbb/2018_0531/1238457.html 

http://finance.youth.cn/finance_cyxfgsxw/201805/t20180531_11633665.html 

http://www.financeun.com/News/2018531/2013cfn/163145833100.shtml

http://it.southcn.com/9/2018-05/31/content_182075577.html http://sh.qihoo.com/pc/9c3cad15fc78b53ea?sign=360_e39369d1 

http://economy.jschina.com.cn/rddt/201805/t20180530_1643416.shtml 

http://www.eztvnet.com/news/zhzx/201805/21427.html 

http://baijiahao.baidu.com/s?id=1601889990896133912&wfr=spider&for=pc

http://biz.cnhan.com/html/xingyeguanzhu/20180530/31463.html